Skip links

درخواست نمایندگی فروش

شرکت بهبد رشد البرز به عنوان تولید کننده خوراک و مکمل دام و طیور به منظور دسترسی آسان تمامی هموطنان عزیز به محصولات تولیدی این شرکت و با هدف توسعه کمی و کیفی شبکه توزیع و فروش تعداد محدودی نمایندگی که حائز شرایط عمومی ذیل باشند را از طریق مصاحبه پذیرش می نماید.

شرایط عمومی لازم جهت متقاضیان اخذ نمایندگی (حقوقی / حقیقی):
  • دارای سابقه فعالیت توزیع و پخش مویرگی حداقل سه سال و حسن اعتبار
  • دارای ضامن معتبر و حسن گردش حساب جاری در بانک های کشور
  • حداقل سن متقاضیان 25 سال و حداکثر 55 سال (حقیقی)
شرایط اخذ نمایندگی فروش و پخش محصولات شرکت بهبد رشد البرز

ضمن تقدیر و تشکر از اینکه تمایل به پیوستن به شرکت بهبد رشد البرز را دارید . از متقاضیان عزیز خواهشمندیم به لحاظ حجم زیاد درخواست جهت اخذ نمایندگی قبل از اعلام تمایل شرایط زیر را مطالعه نموده سپس اقدام نمایند:

  1. نمایندگی محصولات بهبد رشد به شرکتها و فروشگاههای توزیع کننده خوراک دام و طیور، داروخانه های دامپزشکی موجود در سطح کشور اعطا میگردد. بنابراین کسانی که دارای سابقه کاری مناسب (حداقل 3 سال) در زمینه فروش محصولات غذایی و نیز خوراک دام و طیور با برندهای مختلف علی الخصوص برندهای معتبر موجود در کشور را دارا باشد و نیز دارای حسن شهرت در منطقه مربوطه (حوزه فعالیت) نیز باشد.
  2. دوره آزمایشی: این دوره زمان مناسبی را به كارشناسان شرکت میدهد که یك دوره ارزیابی نسبت به متقاضی انجام دهند و نیز زمانی است برای متقاضی که بازار منطقه خود را بررسی کرده و از نحوه فروش و همچنین تقاضای مخاطبان منطقه مطلع شود و همچنین در طول این مدت شرکت تواناییهای مالی و اعتباری متقاضی را بررسی مینماید، بدیهی است در این مدت متقاضی باید به خرید خود ادامه داده تا واحد مالی شرکت حد گردش مالی وی را بدست آورد، لازم به ذکر است که در این مدت هیچ اجباری به خرید تعدادی و یا خرید کالای بخصوصی وجود ندارد اما جمع مبلغ گردش مالی و پوشش منطقه میتواند به تصمیمگیری جهت اعطای نمایندگی انحصاری در استان مربوطه کمک نماید.
  3. سبد خرید: سبد خرید به این معناست که نماینده بعد از طی دوره آزمایشی باید سبدی از محصولات شرکت را (تا سقف هدف فروش) هر ماه خرید نماید. بدیهی است محصولات بصورت فاکتور قطعی عمل شده و فروش آنها بر عهده نماینده میباشد.
  4. تکمیل و ارسال فرم نمایندگی: ابتدا متقاضی بایستی فرم درخواست مقدماتی (فرم شماره یك) را تکمیل و ارسال نماید (درانتهای همین صفحه) .

[NEXForms id=”1″]