Skip links

تحقیق و توسعه

واحد تحقیق و توسعه، قلب یک شرکت یا سازمان است و نقش آن تغذیه تکنولوژیکی شرکت در همگامی با روند پیشرفت علم و دانش و خواسته های مدیریت است.

واحدهای تحقیق و توسعه باید جستجوگر تکنولوژی و نوآوری باشند. واحد تحقیق و توسعه گروه شرکت بهبد رشد البرز به عنوان یک شرکت فناور و مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران بوده و با بهره مندی از مجربترین متخصصین علوم تغذیه و فیزیولوژی دام و طیور که بخش اعظم آن فارغ التحصیلان دانشگاه تهران هستند و نیز با هدف پاسخگویی به نیازهای روز مشتریان خود بطور مداوم در پی حفظ کیفیت، خلق نوآوری و استفاده از دانش و فناوری های نوین در تولید محصولات خود میباشد.

اهداف واحد تحقیق و توسعه شرکت بهبد رشد که در جهت تلاش برای دستیابی به سطح مطلوب شرکت میباشد، براساس اولویتها و نیازهای شرکت در یک چارچوب منسجم تدوین گردیده که میتوان برخی را به شرح زیر نام برد:

  • تولید محصول یا محصولات جدید و ارتقای کیفیت آنها
  • بهره وری از دانش نوین به منظور توسعه محصولات و بهینه سازی فرآیندهای تولید
  • ارائه ایده‌های جدید و تفکرات نو، پرورش و پژوهش امکان‌پذیری استفاده از دانشهای نوین به منظور توسعه و تکوین محصولات، فرآیندها و خدمات
  • ایجاد بستر مناسب جهت حمایت از طرحهای تحقیقاتی و تلاش جهت توزیع عادلانه امکانات لازم در این خصوص
  • تصمیمگیری و سیاستگذاری بر پایه مستندات علمی و قابل اعتماد (Evidence based)
  • ایجاد بستر مناسب جهت استفاده از نیروهای متخصص در جهت پیشبرد اهداف

واحد تحقیق و توسعه واحد تحقيق و توسعه گروه بهبد رشد البرز، در سال 1399 پروژههای تحقیقاتی بسیاری را در دست اجرا دارد.